Strateški razvojni dokumenti

Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Funtana-Fontane 2015.-2020. podijeljen je u dva dijela: analizu postojećeg stanja te strategiju razvoja.

Prvi dio obuhvaća analizu općih obilježja općine, geografskog položaja, klime, prirodnih resursa i okoliša, stanovništva, prometne i ostale povezanosti, gospodarstva, infrastrukture, kao i stanja u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, civilnom društvu i zaštiti, kulturi i kulturnoj baštini te sportu. Analizira se Proračun Općine Funtana-Fontane, trendovi na međunarodnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a razmatraju se i mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova. Osim toga, izrađuje se SWOT analiza općine Funtana-Fontane te se definira misija i vizija Općine Funtana-Fontane.

U drugi se dijelu definiraju strateški ciljevi i razrađuje strategija razvoja općine Funtana-Fontane. Opisuju se prioriteti i mjere u okviru svakog strateškog cilja, a na kraju se prikazuje i dinamika realizacije planiranih aktivnosti. 

Datoteke:
  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00