Objavljeno: 25.02.2014

Zajednička sjednica općinskih i gradskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Izvještaj Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta "Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" (Izvjestitelj: Milan Laković, direktor Odvodnje Poreč d.o.o.)

2. Odluka o zaključenju ugovora za ostvarivanje projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča" (Izvjestitelji: Milan laković, direktor Odvodnje Poreč d.o.o., predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Mladen Vojinović, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera, Franko Matukina, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, Marin Tonković, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, Adriano Jakus, v.r.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00