Objavljeno: 10.07.2014

Objavljen Javni natječaj za prijam u službu

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08 i 61/11) i Odluke o imenovanju službene osobe, KLASA: 112-02/14-01/5, URBROJ: 2167/07-01-14-1, Savjetnica za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana objavljuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana - računovodstveni referent.

 

Tekst natječaja i upute kandidatima objavljeni su na oglasnoj ploči Općine Funtana i u nastavku ove vijesti.

Datoteke:  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00