Objavljeno: 19.11.2014

Obavijest o rekonstrukciji državne ceste D75 od rotora Žatika do uvale Molindrio – privremena regulacija prometa

Obilazni pravci kojima će se odvijati promet u vrijeme radova su:

- iz pravca Poreča prema Funtani i Vrsaru, preko rotora Varvari novoizgrađenim dijelom porečke zaobilaznice i rotora na Košambri (službenog naziva rotor Veli vrh), u smjeru naselja Dračevac, te Fuškulin i Mugeba do velikog rotora u uvali Molindrio kraj budućeg akvaparka. Obrnuto, istim putem odvijat će se i promet iz pravca Funtane i Vrsara prema Poreču,

- promet iz pravca centra Poreča do Novog naselja, odnosno naselja Poreč-Jug odvijat će se ulicom Županije Somogy i obrnuto,

- za potrebe ulaza i izlaza iz turističkog naselja Brulo osigurat će se, odnosno otvoriti privremeni prolaz u nastavku ulice Rade Končara,

- ulaz i izlaz u turističko naselje Plava laguna osigurat će se preko turističkog naselja Brulo i parkinga hotela Diamant, te cesticom koja paralelno uz glavnu cestu vodi do ceste u naselju Plava laguna,

- ulaz i izlaz u turističko naselje Zelena laguna odvijat će se kroz raskrižje za Bijelu uvalu na cesti Poreč-Funtana.  

- za stanare stancija Amoroso, Bergamante, Gržina, Molindrio i Volpi osigurat će se privremeni prilazni putevi kroz gradilište. 

 

Investitor zahvata su Hrvatske ceste d.o.o., koje će pravovremeno objaviti točan datum početka i završetka radova.


Prikaz svih obilaznih puteva nalazi se u prilogu. 

Datoteke:  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00