Objavljeno: 03.07.2018

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Pismene ponude predaju se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Funtana-Fontane, B. Borisija 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU/ZAMJENU NEKRETNINA“.

 

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane.

 

Javno otvaranje i razmatranje ponuda održati će se 11. srpnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine, a  provodi ga Komisija za gospodarenje nekretninama. 

Datoteke:  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00