Objavljeno: 09.10.2017

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana

Javni  uvid  u  prijedlog  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Funtana i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana može se, u vrijeme  trajanja  javne rasprave,  izvršiti  u  prostorijama  Jedinstvenog Upravnog  odjela  Općine Funtana - Fontane na adresi Funtana, Bernarda Borisija 2, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati. 

 

Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Funtana i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana održat će se dana 19. listopada 2017. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama  galerije Zgor murve u Funtani, Ribarska 24. 

Datoteke:  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00