Objavljeno: 05.02.2013

Javna nabava - Stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje dječjeg vrtića u Funtani

Ponude se dostavljaju na adresu Naručitelja:Općina Funtana, Jedinstveni upravni odjel, B. Borisia 2, 52452 Funtana, bez obzira na način dostave do zaključno 25.02.2013. godine do 12:00 sati.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održati će se u 25.02.2013. godine u 12:00 sati na adresi 52452 Funtana, B. Borisia 2, 52452 Funtana, po redoslijedu zaprimanja ponuda. 

Datoteke:  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00