Objavljeno: 19.04.2018

9. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice,

3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane,

5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Funtana-Fontane,

6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje,

7. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet,

8. Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

9. Utvrđivanje pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,

10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00