Objavljeno: 21.03.2014

9. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Funtana u 2013 godini,

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2013. godinu,

3. Vijećnička pitanja,

4. Verifikacija zapisnika s 7. i 8. sjednice,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

7. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2013. godinu,

8. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine,

9. Donošenje godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana,

10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2014 godini,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih  poslova na području Općine Funtana u 2014. godini,

12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana u 2014. godini,

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana u 2014. godini. 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00