Objavljeno: 14.03.2018

8. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,

3. Vijećnička pitanja,

4. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,

9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine,

11. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane,

12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini,

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini,

14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini,

15. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

16. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini,

17. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

18. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

19. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

20. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

22. Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane,

23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00