Objavljeno: 13.12.2017

6. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice,

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. i Projekcija za 2018. i 2019. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

7. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

11. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu,

12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

13. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini,

14. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

17. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

18. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

20. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

21. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,

22. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane u 2018. godini,

23. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijave na javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.,

24. Promet imovinom.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00