Objavljeno: 29.11.2013

6. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o donošenju ''Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna'',

2. Vijećnička pitanja,

3. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice,

4. Izvješće Mandatne komisije i davanje svečane prisege,

5. I. čitanje Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016. godinu,

6. I. čitanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

7. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika,

8. Donošenje Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika,

9. Donošenje Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

10. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,

11. Donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva u postupku dodjele zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre,

13. Promet imovinom. 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00