Objavljeno: 01.12.2017

5. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice,

3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane,

4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina,

5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,

6. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika,

7. Donošenje Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom  natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane,

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje kružnog križanja Puntica na državnoj cesti DC75.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00