Objavljeno: 22.03.2013

38. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

 1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice,

3. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Funtana za 2012. godinu,

4. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2012. godinu,

5. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine,

6. Donošenje godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana,

7. Donošenje Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa,

8. Donošenje Statuta Općine Funtana,

9. Donošenje Zaključka o usklađenju djelatnosti društva Usluga Poreč d.o.o. sa Zakonom o vodama,


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00