Objavljeno: 01.03.2013

37. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:


1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Funtana u 2012 godini,

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2012. godinu,

3. Vijećnička pitanja,

4. Verifikacija zapisnika s 35. i 36. sjednice,

5. Donošenje Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa,

6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2013 godini,

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih  poslova na području Općine Funtana u 2013. godini,

8 Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana u 2013. godini,

9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana u 2013. godini.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00