Objavljeno: 24.06.2016

28. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga – Torre - Abrega, Općine Funtana - Fontane i Općine Vrsar – Orsera,

2. Vijećnička pitanja,

3. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice,

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu,

5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu,

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Funtana-Fontane u 2015. godini,

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu,

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu,

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu.

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu,

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2015. godinu,

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika cestovnim (turističkim) vlakom.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00