Objavljeno: 24.03.2016

27. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice,

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane u 2015. godini,

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2016.-2019. godinu,

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

6. Donošenje Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane,

7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu,

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane u 2015. godini,

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine,

10. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane,

11. Donošenje Odluke o određivanju lokacije i upravljanju reciklažnim dvorištem,

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu.  


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00