Objavljeno: 18.09.2015

23. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice,

3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,

4. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,

5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. godinu,

7. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu,

8. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu,

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine,

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća "Puntica d.o.o." Funtana za 2014. godinu,

11. Donošenje Odluke o ostalim pravima iz rada dužnosnika,

12. Donošenje Odluke o verifikaciji projekta uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala. 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00