Objavljeno: 12.06.2015

20. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice,

3. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“,

6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“,

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

8. Donošenje Odluke o komunalnom redu,

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00