Objavljeno: 23.04.2015

19. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice,

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu,

5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana.  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00