Objavljeno: 17.12.2014

16. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice,

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

5. Donošenje Poračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. godinu,

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu,

7. Donošenje Sporazuma o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija,

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Funtana.   Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00