Objavljeno: 03.12.2014

15. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice,

3. Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora,

4. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Funtana,

6. Donošenje Odluke o zahtjevu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na području Općine Funtana,

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana,

9. Promet imovinom.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00