Objavljeno: 25.09.2014

14. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice,

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

4. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine,

5. Izvješće o poslovanju "Puntica" d.o.o. za 2013. godinu,

6. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi,

7. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga,

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika,

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa (Priznavanje naknade za uložena sredstva za uređenje pristupnog puta).

 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00