Objavljeno: 08.08.2014

12. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:


1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice,

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

5. Donošenje Odluke o ovlaštenju Općinskom načelniku za sklapanje predugovora i ugovora o kupoprodaji stana u stambenoj zgradi u Funtani,

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00