Objavljeno: 26.07.2018

11. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice,

3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. br. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana, a u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom „Rekonstrukcija stare škole u Funtani“,

4. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane,

5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane,

6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane.


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00