Objavljeno: 16.05.2014

10. sjednica Općinskog vijeća - najava

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice,

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu,

4. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe,

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana u 2013. godini,

7. Donošenje Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Funtana,

8. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza cestovnim (turističkim) vlakom,

9. Donošenje Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja,

10. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene Zelena laguna i s time povezane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Funtana. 


  Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00