Jedinstveni upravni odjel

Općinski načelnik: Mladen Grgeta, mladen.grgeta@funtana.hr

Pročelnica: Karmen Pilat, karmen.pilat@funtana.hr

Viša savjetnica za pravne poslove: Martina Golob Rupenović, pravnik@funtana.hr

Savjetnica za prostorno uređenje, gradnju i komunalne posloveSlavica Belević, slavica.belevic@funtana.hr 

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte: Sara Klarić, sara.klaric@funtana.hr 

Viša stručna suradnica za financije, proračun i računovodstvo: Kristina Ligović, kristina.ligovic@funtana.hr

Komunalno-prometni redar: Neven Laković, komunalno@funtana.hr, 091/445-1884

Spremačica: Ana Gugenski   Službeni glasnik Proračun

  Kontakt

  • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
  • Telefon: (052) 445 442
  • Faks: (052) 445 188
  • Email: funtana@funtana.hr

  Radno vrijeme

  • PON 07:00 - 15:00
  • UTO 07:30 - 15:30
  • SRI 07:00 - 15:00
  • ČET 07:00 - 15:00
  • PET 07:00 - 15:00

  Rad sa strankama

  • PON 11:00 - 15:00
  • UTO 11:30 - 15:30
  • SRI 08:00 - 12:00
  • ČET 08:00 - 12:00