Obavijest o dežurstvu izbornog povjerenstva

Obavještavaju se svi zainteresirani kako su sve potrebite obavijesti o predaji kandidacijskih lista - kandidatura, ovjeri očitovanja o prihvaćanju kandidature, kao i mogućnosti dobivanja svih informacija dostupne na brojevima telefona objavljenima u Obavijesti o dežurstvu izbornog povjerenstva koja je dostupna u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavještavaju se svi zainteresirani da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Poreč objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova na razdoblje od 6 mjeseci. Tekst Oglasa i Upute kandidatima nalaze se u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina. Opširnije »

Odluka o djelomičnom poništenju Oglasa za dodjelu na korištenja javnih površina

Sukladno članku 5. Pravilnika o korištenju javnih površina ("Službeni glasnik Općine Funtana'', broj 01/17) i točke 9. Oglasa za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/17-01/39, URBROJ: 2167/07-03/31-17-1 od 12. travnja 2017. godine, Komisija za davanja na korištenje javnih površina donosi Odluku o djelomičnom poništenju Oglasa za dodjelu na korištenja javnih površina koja je dostupna u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Objave biračima

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike i Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 21. svibnja 2017. godine. Objave biračima s dodatnim pojašnjenjima možete preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Obavijest o primanju stranaka u svrhu izdavanja potvrde suda odnosno Uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima 2017. godine

U nastavku ove vijesti objavljuje se Obavijest o primanju stranaka u svrhu izdavanja potvrde suda odnosno Uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima 2017. godine. Opširnije »

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u nastavku ove vijesti dostupna Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.  Opširnije »

Uskrsna čestitka

Sretan i blagoslovljen Uskrs sa željom da u Vašim srcima zavlada duh radosti te da blagdane provedete u toplini svojih domova, okruženi obitelji i dragim prijateljima, želi Vam Općina Funtana-Fontane! Opširnije »

Rang lista kandidata

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane na neodređeno vrijeme, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), objavljuje Rang listu kandidata, koja se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Zaklada otvorila Info točku za udruge

Obavještavaju se svi zainteresirani da je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, u sklopu svoje web stranice, otvorila Info točku, odnosno Info Point za udruge. Radi se o web prostoru na kojem Zaklada pruža odgovore na neka od najbitnijih pitanja za rad ili osnivanje udruge. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina.  Opširnije »

Uskršnji paketi za umirovljenike

Općina Funtana-Fontane će povodom Uskršnjih blagdana podijeliti poklon pakete svim svojim umirovljenicima.  Opširnije »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana – Fontane na neodređeno vrijeme objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju), koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U utorak, 21. ožujka 2017. godine, održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna PPU-a Općine Funtana

Objavljuje se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana. Opširnije »

Rezultati Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu

Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15), u nastavku ove vijesti objavljuju se rezultati Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu. Opširnije »

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 1. stavka 5. i članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 14. stavka 2. Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 07/16), u nastavku ove vijesti objavljuju se rezultati Javnog natječaja za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Opširnije »

33. sjednica Općinskog vijeća - najava

U utorak, 21. ožujka 2017. godine, održat će se 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24.  Opširnije »

Predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma – program ''Konkurentnost turističkog gospodarstva''

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG ''Središnja Istra'', Turistička zajednica središnje Istre, Razvojna agencija ''Srce Istre'' i Udruženje obrtnika Pazin organiziraju predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma unutar programa ''Konkurentnost turističkog gospodarstva'' za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine, s početkom u 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina na adresi Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u "Narodnim novinama", br. 21 od dana 10. ožujka 2017. godine objavljen Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.  Opširnije »

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 07/16) i članka 3. stavka 1. alineje 6. Poslovnika Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama (KLASA: 023-01/17-01/5, URBROJ: 2167/07-01/15-17-2 od dana 17. veljače 2017. godine), Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama objavljuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama koji je dostupan u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Info dani 2017. u Istri za organizacije civilnog društva

Obavještavaju se svi zainteresirani da će Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, od 13. do 16. ožujka 2017. godine, održati Info dane za organizacije civilnog društva. Info dani namijenjeni su svim organizacijama civilnog društva, javnim i privatnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave te ostalim zainteresiranima, a cilj im je informiranje o aktualnim temama i novostima iz područja civilnog društva, edukacijama te stvaranje partnerstva i novih razvojnih prilika. Više informacija o mogućnostima prijave za aktivnosti, kao i program Info dana, dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane donosi Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme koja je dostupna u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Dječje maškare u Funtani

Četrdesetak mališana iz skupina Zebice, Prepelice i Kosići iz Područnog vrtića Funtana Dječjeg vrtića "Tići" Vrsar pokazalo je danas svo svoje umijeće i maštu kada su uz pomoć odgojiteljica mještane Funtane razveselili šarenim maskama osmišljenima na temu ''Bubamare'', ''Ježići'' te ''Ljekovito bilje''. Opširnije »

Plan gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022. godine

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2017. do 2022. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javna rasprava trajat će od 27.02.2017. do 29.03.2017. godine. Javni uvid u prijedlog Plana omogućen je u prostorijama Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Plan gospodarenja otpadom dostupan je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Predstavljanje natječaja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG "Središnja Istra" i Razvojna agencija "Srce Istre" organiziraju predstavljanje natječaja u okviru podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koje će se održati u četvrtak, 16.02.2017. godine s početkom u 17:00 u Velikoj vijećnici Grada Pazina. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane na radno mjesto Viši stručni suradnik – tajnik općinskog vijeća, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 - u nastavku: ZSN), objavljuje Rezultate pisanog testiranja koji se mogu preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik – Tajnik Općinskog vijeća objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavještavaju se svi zainteresirani da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Poreč objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, na radno mjesto viši stručni suradnik - Tajnik Općinskog vijeća - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova na razdoblje od 6 mjeseci. Tekst Oglasa i upute kandidatima nalaze se u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane objavljuje Javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu. Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Informativna radionica o aktualnim mjerama Programa ruralnog razvoja

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG „Središnja Istra“ i Razvojna agencija „Srce Istre“ organiziraju radionicu vezanu uz aktualni natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  – tip operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima” koji je otvoren do 24. veljače 2017. godine. Uz isti, biti će predstavljen i natječaj tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Radionica će se održati sljedeći utorak, 24. siječnja 2017. godine, u Velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 17,00 sati. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 08/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane donio je Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Funtana-Fontane za potpore provedbi programa i projekata od interesa za opće dobro u 2017. godini, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Edukacija - Održiva uporaba pesticida

Obavještavaju se svi zainteresirani da Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča organizira nastavu iz područja izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike – MODUL 1 (OPG i drugi poljoprivrednici, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine) i MODUL 3 (savjetnici - sve tri razine). Nastava i polaganje ispita će se održati  21./22. siječnja 2017. godine u Poreču. Više informacija o prijavama dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U četvrtak, 22. prosinca 2016. godine, održana je 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a Općine Funtana - Fontane i izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana - Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6

Objavljuje se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana - Fontane i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana - Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6. Opširnije »

Arhiva novosti (odaberite godinu)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Službeni glasnik Proračun

Kontakt

 • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
 • Telefon: (052) 445 442
 • Faks: (052) 445 188
 • Email: funtana@funtana.hr

Radno vrijeme

 • PON 07:00 - 15:00
 • UTO 07:30 - 15:30
 • SRI 07:00 - 15:00
 • ČET 07:00 - 15:00
 • PET 07:00 - 15:00

Rad sa strankama

 • PON 11:00 - 15:00
 • UTO 11:30 - 15:30
 • SRI 08:00 - 12:00
 • ČET 08:00 - 12:00