Odluka o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane

Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, dana 22. prosinca 2017. godine, donio je Odluku o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane koja se može preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Blagdanska čestitka

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu Novu 2018. godinu želi Vam Općina Funtana-Fontane! Opširnije »

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane

Općina Funtana – Fontane objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane. Savjetovanje traje od 22. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U petak, 08. prosinca 2017. godine, održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Božićni posjet mališana Dječjeg vrtića Tići Vrsar Općini Funtana-Fontane

Uoči nadolazećih božićnih blagdana djeca i odgojiteljice iz Područnog vrtića Funtana Dječjeg vrtića Tići Vrsar posjetili su Općinskog načelnika i službenike Općine Funtana-Fontane. Opširnije »

6. sjednica Općinskog vijeća - najava

U srijedu, 20. prosinca 2017. godine, održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24.  Opširnije »

Popis djece za novogodišnje paketiće

Obavještavaju se svi zainteresirani da će Općine Funtana-Fontane i Vrsar te Društvo Naša djeca Vrsar tradicionalno dodjeljivati poklon paketiće povodom božićnih i novogodišnjih blagdana u srijedu, 20. prosinca 2017. godine, u 14,00 sati u sportskoj dvorani Dječjeg vrtića Tići Vrsar. Molimo roditelje djece predškolskog uzrasta, koja ne pohađaju jaslice ili vrtić, da provjere je li njihovo dijete na popisu za paketiće objavljenom u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Obavijest umirovljenicima općine Funtana-Fontane o podjeli božićnica

Prigodom nadolazećih božićnih blagdana, Općina Funtana-Fontane isplatit će svim umirovljenicima s prebivalištem na području općine Funtana-Fontane jednokratnu novčanu naknadu, i to u gotovini u iznosu od 150,00 kuna po svakom umirovljeniku. Više informacija o samom preuzimanju novčane naknade dostupno je u nastavku ove vijesti i na oglasnim pločama Općine Funtana-Fontane.  Opširnije »

Božić u Funtani - radionice udruge "Na izvorima prijateljstva"

Obavještavaju se svi zainteresirani da udruga "Na izvorima prijateljstva" tijekom nadolazećih božićnih blagdana organizira radionice pod nazivom "Božić u Funtani". Cjelokupni program radionica dostupan je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

5. sjednica Općinskog vijeća - najava

U petak, 08. prosinca 2017. godine, održat će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24.  Opširnije »

Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane izradio je prijedlog Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu te ga dostavio Općinskom načelniku koji ga upućuje na javnu raspravu. Javna rasprava traje zaključno do srijede, 06. prosinca 2017. godine do 15:00 sati. Opširnije »

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina. Opširnije »

Izvješće o javnoj raspravi

Općina Funtana - Fontane kao nositelj izrade plana i Urbis d.o.o. iz Pule kao stručni izrađivač plana sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) pripremili su Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time poveznih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana. Opširnije »

Obavijest o obavljanju dimnjačarskih usluga

Obavještavaju se mještani da će od srijede, 08. studenog 2017. godine, ovlašteni dimnjačarski koncesionar MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, Koprivnica, temeljem Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novineˮ, broj 92/10) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službeni glasnik Općine Funtanaˮ, broj 01/15), vršiti redovne dimnjačarske usluge na području općine Funtana-Fontane. Opširnije »

Rezultati Oglasa za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju članka 7. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 04/17) te članka 6. Oglasa za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-01/2, URBROJ: 2167/07-01/15-17-4 od dana 27. rujna 2017. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane objavljuje Rezultate Oglasa za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.. Opširnije »

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti objavljujemo Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana radi javnog uvida u postupku javne rasprave.  Opširnije »

Održana 4. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U utorak, 26. rujna 2017. godine, održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana. Javna rasprava započinje 16. listopada 2017. godine i traje do 24. listopada 2017. godine. Više informacija o javnoj raspravi dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Obilježen Dječji tjedan u Funtani

Povodom Dječjeg tjedna, koji je ove godine počeo u ponedjeljak, 2. listopada 2017., a završio u nedjelju, 8. listopada 2017. godine, djeca iz Područnog vrtića Funtana Dječjeg vrtića Tići Vrsar i Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar posjetila su Općinu Funtana-Fontane. Opširnije »

Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i na ovim web stranicama objavljen Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.. Zahtjevi će se zaprimati do 20.10.2017. godine. Tekst Odluke, Oglasa, potreban obrazac i izjave mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

4. sjednica Općinskog vijeća - najava

U utorak, 26. rujna 2017. godine, održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.  Opširnije »

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu. Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Održana svečana sjednica Općinskog vijeća

U petak, 18. kolovoza 2017. godine, povodom Dana Općine Funtana-Fontane i Dana iseljenih Funtanjana, na trgu ispred crkve Sv. Bernarda održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane.  Opširnije »

Obavijest o radovima adulticidnog tretmana protiv komaraca

Obaviještavaju se građani da će se dana 17. kolovoza 2017. godine, tokom večernjih i ranojutarnjih sati, obavljati radovi adulticidnog tretmana protiv komaraca hladnim zamagljivanjem na području općine Funtana-Fontane. Skreće se pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini te da tokom zamagljivanja zatvore vrata i prozore. Također, skreće se pozornost pčelarima da za vrijeme radova drže pčele zatvorene u košnicama. Mole se svi vozači, prolaznici i ostali građani za dodatan oprez. Opširnije »

Fešta Sv. Bernarda

Obavještavaju se svi zainteresirani da će se Fešta Sv. Bernarda, zaštitnika Funtane, održati od 15. do 20. kolovoza 2017. godine u organizaciji Turističke zajednice općine Funtana i Općine Funtana-Fontane. U sklopu iste, dana 19. kolovoza 2017. godine, održat će se i 1. rekreativna biciklijada Sv. Bernardo Funtana 2017. u organizaciji Turističke zajednice općine Funtana i Biciklističkog kluba Poreč. Bogat program manifestacije može se preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Sjećanje na poginulog hrvatskog branitelja Stipana Liovića

Povodom obilježavanja 22. godišnjice pogibije, na mjesnom groblju u Funtani, položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Liovića. Opširnije »

Svečana sjednica Općinskog vijeća - najava

Povodom Dana Općine Funtana-Fontane i Dana iseljenih Funtanjana, u petak, 18. kolovoza 2017. godine, na trgu ispred crkve Sv. Bernarda, održat će se svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, s početkom u 20,00 sati.   Opširnije »

Obavijest vinogradarima - obveza tretiranja američkog cvrčka na području Istre

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova "Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima" kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. U nastavku ove vijesti može se preuzeti obavijest vinogradarima o obvezi provedbe 2. tretiranja za američkog cvrčka. Opširnije »

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U četvrtak, 06. srpnja 2017. godine, održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana - Fontane ovim putem poziva sve vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Funtana - Fontane da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica  bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu. Opširnije »

2. sjednica Općinskog vijeća - najava

U četvrtak, 06. lipnja 2017. godine, održat će se 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u  Funtani, Istarska 17.  Opširnije »

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Funtana – Fontane objavljuje Izvješće o visini troškova lokalnih izbora održanih 21. svibnja 2017. godine i načinu njihova korištenja   Opširnije »

Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2017. godini

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Funtana-Fontane da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2017. godini.  Opširnije »

Obilježen Dan antifašističke borbe

Povodom Dana antifašističke borbe, 22. lipnja 2017. godine, predstavnici Općine Funtana-Fontane i Udruge antifašističkih boraca položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade stare škole u Funtani.  Opširnije »

Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

U utorak, 20.06.2017. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Funtana-Fontane. sjednica je održana u prostorijama stare škole u Funtani s početkom u 18.00 sati. Opširnije »

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana - Fontane

U utorak, 20. lipnja 2017. godine, održat će konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17.  Opširnije »

Prijevoz putnika cestovnim vlakom

Jednistveni upravni odjel Općine Funtana - Fontane objavljuje Javni poziv za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom. Opširnije »

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina. Opširnije »

Objava konačnih rezultata lokalnih izbora

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Funtana-Fontane utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate lokalnih izbora održanih dana 21. svibnja 2017. godine koji se mogu preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Predstavljanje aktualnih natječaja za poljoprivrednike - Mjera 4 Programa ruralnog razvoja - promjena datuma održavanja

Obavještavaju se svi zainteresirani kako je zbog iznenadnih i neodgodivih obveza stručne konzultantice, gospođe Svjetlane Jedriško Kasunić, predstavljanje aktualnih natječaja iz Mjere 4 Programa ruralnog razvoja, u organizaciji LAG-a "Središnja Istra", pomaknuto za dan ranije, odnosno u utorak, 30.05.2017. godine, s početkom u 18:30 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina na adresi Družbe sv. Ćirila i Metoda 10.  Opširnije »

Predstavljanje aktualnih natječaja za poljoprivrednike - Mjera 4 Programa ruralnog razvoja

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG "Središnja Istra", u suradnji s Razvojnom agencijom "Srce Istre", organizira predstavljanje aktualnih natječaja iz Mjere 4 Programa ruralnog razvoja, koje će se održati u srijedu, 31.05.2017. godine s početkom u 18:30 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina na adresi Družbe sv. Ćirila i Metoda 10. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Fešta od sipa

Obavještavaju se svi zainteresirani da će se u petak, 26. svibnja 2017. godine, u organizaciji Turističke zajednice Općine Funtana i Općine Funtana-Fontane, održati gastronomska manifestacija "4. Fešta od sipa". Više informacija o manifestaciji dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Poziv na besplatnu edukaciju poljoprivrednika - Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja

Obaviještavaju se svi zainteresirani da se na Veleučilištu u Rijeci, Poljoprivrednom odjelu u Poreču planiraju održati besplatne edukacije za poljoprivrednike na temu “Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja”. Edukacije se održavaju u okviru programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Više informacija o edukacijama dostupno je u Pozivu koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Objava rezultata lokalnih izbora

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Funtana-Fontane utvrdilo je i objavljuje rezultate lokalnih izbora održanih dana 21. svibnja 2017. godine koji se mogu preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Rang lista kandidata

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun objavljuje rezultate pisanog testiranja i intervjua te utvrđuje rang listu kandidata, koji se mogu preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Natječaj za prijem djece u vrtić i jaslice za pedagošku 2017/2018. godinu

Obrazac prijave za upis možete naći na službenim stranicama vrtića i općina ili osobno podignuti u vrtiću Vrsar i Funtana, ispuniti i predati u Upravu vrtića Vrsar ili u područni vrtić Funtana, svakodnevno radnim danom od 7.30 do 15.30 sati. Opširnije »

Tečaj ronjenja

Ronilački klub "UGOR" iz Vrsara poziva sve zainteresirane stanovnike Općina Vrsar i Funtana da se prijeve na besplatan tečaj ronjenja. Opširnije »

Proljetna eko akcija 2017.

Obavještavaju se svi zainteresirani da komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od utorka 16. do petka 19. svibnja 2017. godine provodi proljetnu akciju prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada na području općine Funtana-Fontane.  Opširnije »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju), koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Na osnovi clanaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Funtana-Fontane donosi Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Funtana-Fontane. Opširnije »

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Funtana-Fontane objavljuje pravovaljene kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća i kandidature za izbor Općinskog načelnika. Opširnije »

Obavijest o dežurstvu izbornog povjerenstva

Obavještavaju se svi zainteresirani kako su sve potrebite obavijesti o predaji kandidacijskih lista - kandidatura, ovjeri očitovanja o prihvaćanju kandidature, kao i mogućnosti dobivanja svih informacija dostupne na brojevima telefona objavljenima u Obavijesti o dežurstvu izbornog povjerenstva koja je dostupna u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavještavaju se svi zainteresirani da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Poreč objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova na razdoblje od 6 mjeseci. Tekst Oglasa i Upute kandidatima nalaze se u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina. Opširnije »

Odluka o djelomičnom poništenju Oglasa za dodjelu na korištenja javnih površina

Sukladno članku 5. Pravilnika o korištenju javnih površina ("Službeni glasnik Općine Funtana'', broj 01/17) i točke 9. Oglasa za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/17-01/39, URBROJ: 2167/07-03/31-17-1 od 12. travnja 2017. godine, Komisija za davanja na korištenje javnih površina donosi Odluku o djelomičnom poništenju Oglasa za dodjelu na korištenja javnih površina koja je dostupna u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Objave biračima

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike i Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 21. svibnja 2017. godine. Objave biračima s dodatnim pojašnjenjima možete preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Obavijest o primanju stranaka u svrhu izdavanja potvrde suda odnosno Uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima 2017. godine

U nastavku ove vijesti objavljuje se Obavijest o primanju stranaka u svrhu izdavanja potvrde suda odnosno Uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima 2017. godine. Opširnije »

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u nastavku ove vijesti dostupna Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.  Opširnije »

Rang lista kandidata

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane na neodređeno vrijeme, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), objavljuje Rang listu kandidata, koja se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Uskrsna čestitka

Sretan i blagoslovljen Uskrs sa željom da u Vašim srcima zavlada duh radosti te da blagdane provedete u toplini svojih domova, okruženi obitelji i dragim prijateljima, želi Vam Općina Funtana-Fontane! Opširnije »

Zaklada otvorila Info točku za udruge

Obavještavaju se svi zainteresirani da je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, u sklopu svoje web stranice, otvorila Info točku, odnosno Info Point za udruge. Radi se o web prostoru na kojem Zaklada pruža odgovore na neka od najbitnijih pitanja za rad ili osnivanje udruge. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina.  Opširnije »

Uskršnji paketi za umirovljenike

Općina Funtana-Fontane će povodom Uskršnjih blagdana podijeliti poklon pakete svim svojim umirovljenicima.  Opširnije »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana – Fontane na neodređeno vrijeme objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju), koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U utorak, 21. ožujka 2017. godine, održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna PPU-a Općine Funtana

Objavljuje se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana. Opširnije »

Rezultati Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu

Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15), u nastavku ove vijesti objavljuju se rezultati Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu. Opširnije »

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 1. stavka 5. i članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 14. stavka 2. Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 07/16), u nastavku ove vijesti objavljuju se rezultati Javnog natječaja za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Opširnije »

33. sjednica Općinskog vijeća - najava

U utorak, 21. ožujka 2017. godine, održat će se 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24.  Opširnije »

Predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma – program ''Konkurentnost turističkog gospodarstva''

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG ''Središnja Istra'', Turistička zajednica središnje Istre, Razvojna agencija ''Srce Istre'' i Udruženje obrtnika Pazin organiziraju predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma unutar programa ''Konkurentnost turističkog gospodarstva'' za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine, s početkom u 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina na adresi Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u "Narodnim novinama", br. 21 od dana 10. ožujka 2017. godine objavljen Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.  Opširnije »

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 07/16) i članka 3. stavka 1. alineje 6. Poslovnika Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama (KLASA: 023-01/17-01/5, URBROJ: 2167/07-01/15-17-2 od dana 17. veljače 2017. godine), Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama objavljuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama koji je dostupan u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Info dani 2017. u Istri za organizacije civilnog društva

Obavještavaju se svi zainteresirani da će Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, od 13. do 16. ožujka 2017. godine, održati Info dane za organizacije civilnog društva. Info dani namijenjeni su svim organizacijama civilnog društva, javnim i privatnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave te ostalim zainteresiranima, a cilj im je informiranje o aktualnim temama i novostima iz područja civilnog društva, edukacijama te stvaranje partnerstva i novih razvojnih prilika. Više informacija o mogućnostima prijave za aktivnosti, kao i program Info dana, dostupno je u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane donosi Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme koja je dostupna u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Dječje maškare u Funtani

Četrdesetak mališana iz skupina Zebice, Prepelice i Kosići iz Područnog vrtića Funtana Dječjeg vrtića "Tići" Vrsar pokazalo je danas svo svoje umijeće i maštu kada su uz pomoć odgojiteljica mještane Funtane razveselili šarenim maskama osmišljenima na temu ''Bubamare'', ''Ježići'' te ''Ljekovito bilje''. Opširnije »

Plan gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022. godine

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2017. do 2022. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javna rasprava trajat će od 27.02.2017. do 29.03.2017. godine. Javni uvid u prijedlog Plana omogućen je u prostorijama Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Plan gospodarenja otpadom dostupan je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane na radno mjesto Viši stručni suradnik – tajnik općinskog vijeća, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 - u nastavku: ZSN), objavljuje Rezultate pisanog testiranja koji se mogu preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Predstavljanje natječaja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG "Središnja Istra" i Razvojna agencija "Srce Istre" organiziraju predstavljanje natječaja u okviru podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koje će se održati u četvrtak, 16.02.2017. godine s početkom u 17:00 u Velikoj vijećnici Grada Pazina. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik – Tajnik Općinskog vijeća objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane objavljuje Javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavještavaju se svi zainteresirani da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Poreč objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, na radno mjesto viši stručni suradnik - Tajnik Općinskog vijeća - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova na razdoblje od 6 mjeseci. Tekst Oglasa i upute kandidatima nalaze se u nastavku ove vijesti.  Opširnije »

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu. Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Informativna radionica o aktualnim mjerama Programa ruralnog razvoja

Obavještavaju se svi zainteresirani da LAG „Središnja Istra“ i Razvojna agencija „Srce Istre“ organiziraju radionicu vezanu uz aktualni natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  – tip operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima” koji je otvoren do 24. veljače 2017. godine. Uz isti, biti će predstavljen i natječaj tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Radionica će se održati sljedeći utorak, 24. siječnja 2017. godine, u Velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 17,00 sati. Više informacija dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 08/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane donio je Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Funtana-Fontane za potpore provedbi programa i projekata od interesa za opće dobro u 2017. godini, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Edukacija - Održiva uporaba pesticida

Obavještavaju se svi zainteresirani da Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča organizira nastavu iz područja izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike – MODUL 1 (OPG i drugi poljoprivrednici, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine) i MODUL 3 (savjetnici - sve tri razine). Nastava i polaganje ispita će se održati  21./22. siječnja 2017. godine u Poreču. Više informacija o prijavama dostupno je u nastavku ove vijesti. Opširnije »

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća - izvještaj

U četvrtak, 22. prosinca 2016. godine, održana je 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. U nastavku ove vijesti objavljuje se neverificirani zapisnik s održane sjednice.  Opširnije »

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a Općine Funtana - Fontane i izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana - Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6

Objavljuje se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana - Fontane i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana - Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6. Opširnije »

Arhiva novosti (odaberite godinu)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Službeni glasnik Proračun

Kontakt

 • Adresa: Bernarda Borisija 2 52452 Funtana
 • Telefon: (052) 445 442
 • Faks: (052) 445 188
 • Email: funtana@funtana.hr

Radno vrijeme

 • PON 07:00 - 15:00
 • UTO 07:30 - 15:30
 • SRI 07:00 - 15:00
 • ČET 07:00 - 15:00
 • PET 07:00 - 15:00

Rad sa strankama

 • PON 11:00 - 15:00
 • UTO 11:30 - 15:30
 • SRI 08:00 - 12:00
 • ČET 08:00 - 12:00